Kvalitetssikring


HACCP


HACCP er et internationalt anerkendt ledelsesværktøj til styring af fødevaresikkerhed. Det er udviklet til systematisk at kunne identificere, vurdere og styre risikofaktorer, som kan skade forbrugeren. Vores kvalitetssystem er opbygget efter HACCP-princippet og godkendt af de danske fødevaremyndigheder, der udfører periodiske kontroller af vores produktionsfaciliteter, produktionsprocesser og produkter.

 

 

Se Chrisfish Danmarks seneste kontrolrapport fra Fødevareregion Nordjylland her