Kvalitetspolitik


 

Hos Chrisfish Danmark har vi følgende kvalitetspolitik:

  • Chrisfish Danmark skal på en økonomisk ansvarlig måde producere og sælge produkter, som opfylder vore kunders og samhandelspartneres krav og forventninger til kvalitet. 

  • Chrisfish Danmark skal opfylde national lovgivning på de markeder, hvor Chrisfish Danmarks produkter sælges, og ligeledes leve op til landenes miljømæssige lovkrav.

  • Chrisfish Danmark skal over for kunder, leverandører, myndigheder, medarbejdere og offentligheden være en kompetent og troværdig virksomhed.

  • Chrisfish Danmarks medarbejdere skal gennem deres arbejde medvirke til, at de producerede varer har den bedst mulige kvalitet, og Chrisfish Danmark skal sørge for den nødvendige uddannelse og træning til medarbejderne.

  • Chrisfish Danmarks HACCP-baserede kvalitetsstyringssystem skal løbende ajourføres og forbedres som følge af intern forskning og omverdenens udvikling inden for den branche, Chrisfish Danmark opererer i.